Moduli sustava <em>CURE</em>O<sup>®</sup>

Moduli sustava CUREO®

  • 6 modula
  • Različite vježbe, precizna podešavanja stupnjeva težine u skladu s mogućnostima pacijenta.
  • Prikladan za upotrebu od faze B rehabilitacije pa sve do faze F (međusektorska primjenjivost)

Inačica CUREO® 2.0

Ovdje možete pronaći pregled novosti:


Nadogradnjom CUREO® 2.0 od veljače 2022 nudimo dodatne module i funkcije – za naše postojeće klijente usluga je besplatna.

Cureo 2.0 brošura
Active

Modulom „active” uvježbavaju se kognitivne i motoričke sposobnosti pacijenata. Različitim vježbama, čiju je težinu moguće proizvoljno prilagođavati, pacijenti se potiču na to da svojim pogledom i odgovarajućim pomicanjem glave prate predmete i vode ih. Na taj je način modul prikladan i za najteže pogođene pacijente sa snažno ograničenim mogućnostima micanja. 

Rana neurološka rehabilitacija

Modul „active” već u ranoj fazi rehabilitacije potiče i aktivira pažnju pacijenata te uvježbava njihovu percepciju što može imati pozitivan učinak na poboljšanje ograničenja kao što je npr. neglekt. Pacijenti vježbaju ponovno osvještavanje zanemarenih predjela i širenje vidnog polja. Potiče se i produljuje i vrijeme pažnje. Pacijente pri izvođenju vježbi podupire i sustav za vođenje kretnji. 

Cogni

Modul “cogni” omogućava kognitivnu i senzornu terapiju. Pacijenti vježbama uvježbavaju npr. svoje sposobnosti pamćenja i svoju pažnju, zatim čitanje i pisanje te koordinaciju oko-ruka.

Kognitivna i senzorna terapija

Modul kroz igru povezuje precizne poticaje za kretnje gornjih ekstremiteta s kognitivnim zadacima. Tako se pacijente na primjer potiče na prepoznavanje i razvrstavanje kako oblika i boja tako i zvučnih signala.

Uz vizualne, „cogni” nudi i usmene sugestije tako da pacijenti odmah nakon izvođenja vježbe dobiju i multisenzorne povratne informacije.

Moto

Modul „moto” proširen je terapeutskom igrom „Taiko”. Kretnje pacijenata i njihovu sinkronizaciju vodi i potiče glazbeno-terapeutski pristup. Ritmičko-akustička stimulacija istovremeno povećava suradnju s terapeutom

Terapeutska igra za veću motiviranost

U igri „Taiko” pacijenti u rukama drže palice za bubnjeve kojima tuku po bubnju u skladu sa zadanim ritmičkim taktom. Akustičnom stimulacijom treniraju se gornji ekstremiteti i trup - kako u smislu motorike tako i propriocepcije. Postoji mogućnost izbora da se pacijentima predloži koji je sljedeći bubanj na kojem moraju zasvirati, što osigurava podršku i vođenje pacijenata.

„moto” – terapija pokretom u rehabilitaciji

Uz igru „Taiko”, modul „moto” nudi i dodatne programe. U igri „Meteor” pacijenti se nalaze na Saturnovim prstenima gdje moraju hvatati meteore koji lete prema njima. U igri „berba voća” igrači moraju brati voće s grana koje ih nadvisuju i položiti ga u odgovarajuću košaru s obzirom na njegov oblik i boju. Moguće je vježbati jednom rukom ili objema rukama te uz aktivnu ili pasivnu funkciju hvatanja. Pri „natjecanju gusjenica” ili „crtanju oblika” pacijente se potiče na vođenje predmeta, posebice kretnjama ruku ili glave te na vježbanje koordinacije oko-ruka.

Relax

Modul „relax” usredotočen je na predah pacijenata i stvaranje pozitivne atmosfere. Potiču se neuroregulacija, čiju definiciju možete pročitati ovdje, te osvještavanje vlastitih osjećaja i tijela.

Otklonite stres i olakšajte bolove

Pejzaži u modulu „relax” optimalni su prije svega za pacijente koji su se više puta vraćali u bolničko okruženje ili su još uvijek u njemu jer opuštaju i skreću pažnju. Opuštanje potiče i umirujući okoliš pejzaža što ih je već sadržavao sustav CUREO 1.0, na primjer otočno ili morsko okruženje.

Poticanje opuštanja 

Modul „relax” moguće je upotrijebiti i za liječenje posttraumatskih poremećaja. Vođene vježbe disanja kao i umirujući pejzaži doprinose smanjenju stresa. Sporim, mirnim vježbama moguće je smanjiti i osjet boli te stresa. Što su pacijenti opušteniji, veća je spremnost za terapiju.

Sonifikacija

Kod svih pejzaža moguće je uključiti i sonifikaciju. To podrazumijeva pretvaranje kretnji u zvuk čime se sinestetički zvučno aktivira percepcija zahvaćenih ekstremiteta.

Finger

U modulu „finger” potiče se prije svega fina motorika ruku i prstiju. Zahvaljujući vizualnom praćenju ruku sustavu CUREO® za prijenos pokreta ruku i pojedinih prstiju u virtualni svijet nisu potrebne ručice za upravljanje, rukavice i sl. Pacijente se vodi kroz vježbe kojima mogu poboljšati različite vrste hvatova i svoju koordinaciju

Vježbanje dlanova i prstiju

Pacijenti pri pincetnom hvatu palcem i pojedinim prstima vježbaju i snažni hvat ili otvaranje i zatvaranje dlanova. 

Modul „finger” nudi i mogućnost izvođenja terapeutskih vježbi u jednostranom ili obostranom načinu. Izvođenjem aktivnosti ruku kao što su obuhvaćanje, hvatanje ili držanje pacijenti mogu vježbati pokretljivost te kretnje fine motorike dlanova i svih 10 prstiju. Pritom je moguće sve vježbe izvoditi s jednom rukom ili obje ruke te jednostrano ili dvostrano.

Zrcalna terapija

Kao i kod drugih modula sustava CUREO® i u modulu „finger” moguće je upotrijebiti zrcalnu terapiju. Zahvaljujući virtualnoj stvarnosti nije potrebno postavljati dodatnu opremu, npr. ogledala ili zavjese koji bi mogli ometati pacijente. Zbog brze pripreme može se bolje iskoristiti i vrijeme terapije. Tako zrcalna terapija sa sustavom CUREO radi na pritisak tipke preko tableta, bez dodatnih ometajućih elemenata. Pacijenti i terapeuti mogu se u cijelosti posvetiti terapiji i učinkovito iskoristiti vrijeme.

Igre u modulu „finger” su kontinuirano prilagodljive mogućnostima i potrebama pacijenata. Moguće je postaviti kako treba upotrebljavati koje prste, pa je moguće i selektivno adresiranje pojedinih prstiju.


Daily

U modulu „daily” od ključnog su značaja poticanje savladavanja svakodnevnih zadataka, samostalnost i višestupanjsko planiranje radnji čime se podupire suradnja i sudjelovanje u aktivnostima izvan okvira terapije. Pacijenti se preko vježbi u vidu igre, npr. u terapeutskoj kuhinji, suočavaju s aktivnostima svakodnevnog života (ADL aktivnosti).

Vježbe za pažnju

Vizualne i zvučne sugestije vode ih pri njihovim radnjama i upozoravaju na rizike. Uključivanjem i isključivanjem ometajućih učinaka pažnja se usmjerava na bitne zadatke te se ujedno trenira radna memorija.

ADL vježba

Pacijente se u virtualnoj sobi, na primjer u kuhinji, usmjerava na rješavanje različitih zadataka, i višestupanjskih, pri čemu je također potrebno pratiti ispravan vremenski redoslijed. Uče orijentaciju u prostoru, prepoznavanje pravih predmeta, planiranje tijeka i usredotočenosti na ključne zadatke. Potiče se i sposobnost multitaskinga unatoč prisutnosti ometajućih čimbenika. Uvježbava se upotreba predmeta i alata potrebnih u svakodnevici. Ove vježbe tako mogu služiti i kao terapija za apraksiju. Ručno upravljanje predmetima k tome potiče motoričku i kognitivnu koordinaciju pokreta. Prepoznavanjem oruđa te uputama za planiranje višestupanjskih radnji potiče se i radna memorija.

Poticanje osvještavanja rizika

Uz pomoć virtualne stvarnosti pacijenti mogu naučiti rukovati opasnim predmetima. Upotrebu noža ili vrućeg štednjaka moguće je vježbati bez rizika. Zvučne povratne informacije, npr. pohvala prilikom uspješno izvedene vježbe, motiviraju pacijente. Ako na nešto zaborave ili nešto izvedu pogrešno, odmah se oglase zvučna upozorenja. Tako se trenira osvještavanje rizika i pacijenti mogu naučiti bolje procijeniti problematične situacije te prilagoditi svoje ponašanje.

Kontaktirajte s nama

Pišite nam

Kontaktirajte nas putem donjeg obrasca i mi ćemo Vam se javiti u najkraćem mogućem roku. Polja označena sa * su obavezna!

Intercet d.o.o. posebnu pažnju i brigu posvećuje zaštiti Vaših osobnih podataka. Detaljnija pravila u vezi s korištenjem i obradom vaših osobnih podataka možete pročitati u Politici privatnosti.
Natrag na vrh