Indikacije

Terapija je između ostalog razvijena za upotrebu pri sljedećim indikacijama:

 • moždani udar, ishemijski ili hemoragijski, s rezidualnom hemiplegijom/hemiparezom,
 • (dječja) cerebralna paraliza,
 • ozljede leđne moždine (commotio, contusio, compressio spinalis),
 • traumatske ozljede mozga,
 • mišićno-koštani poremećaji,
 • neuropatija (Guillain-Barréjev sindrom, PNP),
 • neurodegenerativne bolesti (npr. multipla skleroza, Parkinsonova bolest, ALS),
 • ataksija gornjih ekstremiteta i trupa.
Indikacije

Područja primjene

CUREO® adresira kognitivne, senzomotoričke i perceptivne poremećaje:
 • poremećaji percepcije i pažnje,
 • poremećaji pamćenja i učenja,
 • poremećaji pri planiranju i orijentaciji,
 • poteškoće pri rješavanju problema,
 • poremećaji na području propriocepcije, prepoznavanje oblika i boja,
 • zanemarivanje (neglekt)/ograničenja vidnog polja,
 • apraksija.
CUREO®je posebno prikladan za poboljšanje stanja i daljnju skrb nakon:
 • neurokirurških zahvata,
 • ortopedskih zahvata,
 • operativnih zahvata na rukama, na primjer totalne endoproteze glenohumeralnog zgloba i lakta te amputacija.
CUREO® adresira gornji dio tijela i njegove funkcije:
 • gornji ekstremiteti, uključujući ramenski obruč, nadlakticu, podlakticu i dlan s prstima,
 • motorika glave,
 • trup.
CUREO® ima pozitivan utjecaj na komplikacije pri navedenim indikacijama:
 • posttraumatska stanja,
 • depresija pri sindromu izgaranja,
 • hospitalizam,
 • regulacija stresa,
 • anksioznost, bolovi i depresija.

Ciljevi terapije

Učestala terapija višemodalnim povratnim informacijama ima pozitivan učinak na živčani sustav. Podupire ponovnu izgradnju i poboljšanje senzoričkih, motoričkih i kognitivnih sposobnosti kao što su prostorna orijentacija i percepcija tijela. Dodatan cilj terapije je sprječavanje boli u pogođenim ekstremitetima. S obzirom na poboljšanu motivaciju zbog brzo vidljivih rezultata vježbi, koja se povezuje s aktivnim opuštanjem, povećava se uspješnost terapije.

Poticanje kognitivnih sposobnosti:
 • poboljšanje prostornog uočavanja, na primjer razvrstavanje predmeta,
 • poboljšanje uočavanja oblika i boja,
 • poboljšanje pažnje i percepcije,
 • poboljšanje pamćenja i sposobnosti učenja,
 • poboljšanje planiranja i izvršnih funkcija, 
 • poboljšanje pamćenja (na primjer radne memorije i prisjećanja riječi) te orijentacije,
 • poboljšanje motivacije i koncentracije.
Poticanje motoričkih sposobnosti gornjih ekstremiteta i trupa:
 • poboljšanje opsega kretanja, učestalosti i kvalitete kretnje,
 • poboljšanje koordinacije,
 • poboljšanje propriocepcije,
 • razvoj kontroliranog držanja pri sjedenju i stajaćem položaju bez opasnosti od pada,
 • razvoj funkcije dosezanja/dodavanja pri gornjim ekstremitetima,
 • mobilizacija pacijenata, poticanje samoinicijativnih kretnji i izgradnje mišića,
 • poboljšanje funkcije dlanova i prstiju (osnovne funkcije hvatanja i rastvaranja dlanova),
 • kretnje prstiju,
 • vježbanje fine motorike ruku, na primjer pincetnog hvata, snažnog hvata.


Opća poboljšanja:
 • percepcija tijela i samoregulacija,
 • ublažavanje stresa,
 • ublažavanje bolova,
 • opuštanje,
 • regulacija anksioznosti,
 • regulacija tonusa,
 • motivacija za terapiju (suradljivost i adherencija),
 • ublažavanje depresije,
 • neuroregulacija.

Demografski podaci

 • Ograničenja u smislu spola ili starosti nema, a pacijent mora biti sposoban pratiti jednostavne upute terapeuta. Zbog toga je preporučena starost 12+.
 • Terapija CUREO® sama po sebi ne zahtijeva znanje njemačkog ili engleskog, a pacijent mora moći razumjeti terapeuta.

Kontraindikacije i faktore rizika pronaći ćete pod Pravne obavijesti


Kontaktirajte s nama

Pišite nam

Kontaktirajte nas putem donjeg obrasca i mi ćemo Vam se javiti u najkraćem mogućem roku. Polja označena sa * su obavezna!

Intercet d.o.o. posebnu pažnju i brigu posvećuje zaštiti Vaših osobnih podataka. Detaljnija pravila u vezi s korištenjem i obradom vaših osobnih podataka možete pročitati u Politici privatnosti.
Natrag na vrh